پیش خرید آپارتمان مشهد - اطلاعات املاک مشهد - آپارتمان - ویلایی - زمین - تجارتی

پیش خرید، آپارتمان، مشهد

ذخیره جستجو

20 مورد یافت شد.


برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 118 متری

مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 25
کل: 354 میلیون تومان
متری: 3 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 230 متری

مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 11
کل: 782 میلیون تومان
متری: 3.400 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 230 متری

مشهد، بلوار پیروزی، خاقانی
کل: 782 میلیون تومان
متری: 3.400 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 95 متری

مشهد، بلوار سرافرازان، میدان سرافرازان
کل: 228 میلیون تومان
متری: 2.400 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 230 متری

مشهد، بخارایی، بخارایی 15
کل: 920 میلیون تومان
متری: 4 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 170 متری

مشهد، کوثر شمالی، کوثر شمالی 1
کل: 714 میلیون تومان
متری: 4.200 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 125 متری

مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه62
کل: 250 میلیون تومان
متری: 2 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 200 متری

مشهد، بلوار شهید صادقی ( سازمان آب )، هجرت
کل: 800 میلیون تومان
متری: 4 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 90 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 61
کل: 315 میلیون تومان
متری: 3.500 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 130 متری

مشهد، مطهری شمالی، مطهری شمالی 40.11
کل: 247 میلیون تومان
متری: 1.900 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 110 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 34
کل: 407 میلیون تومان
متری: 3.700 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 160 متری

مشهد، بلوار امامت، امامت 6
کل: 720 میلیون تومان
متری: 4.500 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 80 متری

مشهد، بلوار شریعتی، نرگس1/9
کل: 148 میلیون تومان
متری: 1.850 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 85 متری

مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال لاهوری
کل: 238 میلیون تومان
متری: 2.800 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 95 متری

مشهد، بلوار دلاوران، دلاوران
کل: 168 میلیون تومان
متری: 1.770 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 125 متری

مشهد، بلوار پیروزی، 72
کل: 375 میلیون تومان
متری: 3 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 150 متری

مشهد، فرامرز عباسی، ساجدی3
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 90 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 66
کل: 324 میلیون تومان
متری: 3.600 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 110 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 53
کل: 352 میلیون تومان
متری: 3.200 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای پیش خرید

پیش فروش آپارتمان 75 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 53
کل: 247 میلیون تومان
متری: 3.300 میلیون تومان
نمایش جزئیات