خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد - اطلاعات املاک مشهد - آپارتمان - ویلایی - زمین - تجارتی

خرید فروش، هتل و هتل آپارتمان، مشهد

ذخیره جستجو

22 مورد یافت شد.


برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 900 متری

مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیت الله بهجت
کل: 7 میلیارد تومان
متری: 1.500 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 84 متری

مشهد، شارستان رضوی، نواب صفوی
کل: 644 میلیون تومان
متری: 10.500 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1320 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا ٤٢
کل: 5.200 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1150 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 40
کل: 11.500 میلیارد تومان
متری: 10 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 180 متری

مشهد، نزدیک حرم امام رضا، سرشور
کل: 3.200 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1640 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 29
کل: 5.500 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1625 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 42
کل: 7.500 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1250 متری

مشهد، خیابان خسروی نو ( اندرزگو )، بازار سرشور
کل: 5.630 میلیارد تومان
متری: 4.500 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 5800 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 61
کل: 10 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 2000 متری

مشهد، خیابان هفده شهریور، نسترن 2و4
کل: 15 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1120 متری

مشهد، جاده چمخاله، جاده چمخاله
کل: 3.500 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 2400 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، دانش غربی7
کل: 20 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1600 متری

مشهد، میدان بیت المقدس، ضلع جنوبي بازار رضا
کل: 17.500 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 556 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، عنصری 11
کل: 2.800 میلیارد تومان
متری: 5 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1450 متری

مشهد، شهید اندرزگو ( خسروی )، خیابان آیت الله خامنه ایها
کل: 6 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1300 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 39و41
کل: 55 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 900 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 6
کل: 6.500 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1500 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، دانش غربی
کل: 7.500 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 850 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، ترمینال مسافربری، رینگ راست
کل: 3.500 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 500 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 31
کل: 2.100 میلیارد تومان
متری: 4.200 میلیون تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 1200 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، بازار رضا
کل: 20 میلیارد تومان
نمایش جزئیات
برای خرید

فروش هتل و هتل آپارتمان 77 متری

مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 66
کل: 2.500 میلیارد تومان
نمایش جزئیات